OBS De Duizendpoot Geleen
OBS De Duizendpoot Geleen OBS De Duizendpoot Geleen

OBS De Duizendpoot Geleen

OBS de Duizendpoot is een multiculturele school met twee unieke locaties. Iedereen mag anders zijn en we vinden het belangrijk dat kinderen hier respectvol mee leren omgaan. Onze missie is: Leren doe je vooral samen! We streven naar gezamenlijke doelen en iedereen mag meedenken; we maken gebruik van coöperatieve werkvormen waarbij het duidelijk te zien is dat kinderen goed van elkaar kunnen leren, en er ook een grotere verantwoordelijkheid en betrokkenheid zijn.

De school heeft veel aandacht, middels één doorgaande lijn, voor opbrengsten en persoonlijke groei ten aanzien van een breed scala aan talenten bij kinderen: de totale mensontwikkeling. Onze expertise op het gebied van Rots en Water, motorische ontwikkeling (MRT) en begaafdheid zetten we hiervoor in. We voeren vanaf groep 5 met elk kind kindgesprekken, deze nemen we op in het portfolio. We leren onze kinderen vaardigheden (21th century skills), zoals probleemoplossend vermogen, die ze straks nodig hebben in onze veranderende samenleving die gericht is op levenslang leren.

Ons bestaande onderwijsconcept “Boeiend Onderwijs” en het projectmatig werken zijn hier op gericht. Wij steken in op het welbevinden van ieder uniek kind, het boeken van succeservaringen en sluiten aan bij wat het kind al kan en weet. We hanteren hierbij drie schoolregels: zorg goed voor jezelf, de ander en onze omgeving.

De Duizendpoot is begonnen met unitwerken. Locatie Lindenheuvel is in het bezit van een prachtige schooltuin en een mooie schoolbieb. Onze groepen 1-2 werken met de methode Speelplezier, ondersteund door iPads.
In de groepen 4 t/m 8 hebben alle kinderen een ipad en wordt er met de Gynzysoftware gewerkt. Op deze manier kunnen we adaptief werken. Ook in de groepen 1 t/m 3 werken de kinderen met de Gynzy software.

Voor dit alles staat een sterk, collegiaal team met warmte en een groot hart voor ieder kind in samenwerking met diverse externen, waarbij de neuzen dezelfde kant op staan.

De school is verdeeld over twee locaties in twee verschillende wijken in Geleen.

Locatie Lindenheuvel
Veermanstraat 9
6163 BR Geleen
046-4106690

Locatie Zuid
Franshalsstraat 1
6163 BR 6165 TV Geleen
046-4231707

Nieuwsgierig? Wilt u een kijkje komen nemen op één van onze scholen?
Stuur een mailtje
naar mbronckers@kindante.nl voor locatie Zuid of  locatie Lindenheuvel.